kinesitherapie Praktijk Viavera

Kinesitherapie betekent letterlijk:
therapie door bewegen.

De behandelingen hebben dan ook tot doel om mobiliteit te herstellen, kracht op te bouwen en pijn te verminderen door middel van bewegen. Zowel oefentherapie als manuele therapie horen hierbij.

Het is nuttig een kinesitherapeut te raadplegen bij tal van klachten:

Opbouw van een kinesitherapeutische consultatie

Na een grondig vraaggesprek omtrent uw klachten volgt een klinisch kinesitherapeutisch onderzoek. Na het bespreken van de bevindingen uit dit onderzoek worden, in overleg met de patiënt, doelen en behandelstrategieën bepaald. Aangezien bewegen een centrale pijler is binnen de kinesitherapie, wordt manuele therapie vaak gecombineerd met een oefenprogramma waarbij actieve participatie van de patiënt gevraagd wordt. Op deze manier werken we SAMEN aan de verbetering van uw klachtenpatroon.

Prakijk Viavera | 1
Prakijk Viavera | 2

Wat breng ik mee
naar de eerste consultatie?

Prakijk Viavera | 3

Praktische afspraken

 

Duur van een behandeling

Een kinesitherapeutische behandeling duurt 30 minuten. Gelieve tijdig, d.w.z. minimum 24h op voorhand, te verwittigen indien u uw afspraak niet kan nakomen. Indien dit niet gebeurt, zal een boete aangerekend worden.


Terugbetalingstarieven

Kinesitherapie wordt meestal geadviseerd door een arts.
Aan de hand van een voorschrift kan je ook gunstige terugbetalingstarieven verkrijgen.
Laurence is geconventioneerd en Iris is gedeconventioneerd. Voor meer info over de conventie, kan je op onderstaande link klikken.

Meer info over tarieven RIZIV

De tarieven van Iris met de respectievelijke tegemoetkomingen vind u hier.

Betaling gebeurt op regelmatige basis via overschrijving. Hierna ontvangt u een getuigschrift voor verstrekt hulp waarmee terugbetaling via het ziekenfonds verkregen kan worden.

Prakijk Viavera | 4

Onze kinesitherapeuten

Iris Van de Velde
Prakijk Viavera | 5

Vrienden en familie kennen mij als een energieke, zorgzame en sportieve meid. Aangezien dit 3 capaciteiten zijn, die volledig binnen het plaatje van een kinesitherapeut past, moest ik niet lang nadenken waar ik naartoe wilde met mijn leven. In 2020 heb ik mijn ‘Master in de revalidatiewetenschappen en kinesitherapie’ aan de Universiteit Gent met specialisatie in de musculoskeletale aandoeningen behaald.

Ik ben aanwezig in de praktijk aanwezig op dinsdag, donderdag en vrijdag.

kinesitherapie@praktijkviavera.be

Laurence Lievens
Prakijk Viavera | 6

De keuze om de masteropleiding ‘revalidatiewetenschappen en kinesitherapie’ te volgen aan de Universiteit Gent, was snel gemaakt. Al sinds ik mij kan herinneren is bewegen en kinesitherapie belangrijk voor mij geweest. Tijdens de revalidatie probeer ik steeds een zo actief mogelijke benadering te gebruiken, aangepast aan de noden en mogelijkheden van de patiënt. 

Ik ben aanwezig in de praktijk aanwezig op maandag, woensdag en donderdag.

kinesitherapie@praktijkviavera.be

Wat anderen van onze praktijk vinden...

Om uw gebruikerservaring te verbeteren worden cookies gebruikt op deze website.